יהיה בסדר: רב אמריקני בישראל / שאול פרבר

"בדומה לחוויה של עולי בבל, שעלו לארץ לפני כאלפיים שנה מתוך התלהבות אידיאולוגית, גם החוויה שלי כרב שעלה מארצות הברית הייתה לא פשוטה. לא אחת מצאתי את עצמי מבולבל באשר למצבי כאן בארץ". ראש מכון עתים, הרב שאול פרבר, שעלה מארצות הברית בגיל 28, כותב על קשיי ההשתלבות בחברה הישראלית בתחילת הדרך, ועל ההחלטה לצאת מאזור הנוחות ולהתעקש על פעילות ציבורית ותורנית במרחב הישראלי