פעולה לשבת – שבת שובה

השבת אנחנו קוראים את הפטרת שבת שובה שנקבעה במיוחד בימים של עשרת ימי תשובה. השבת נמשיך ונתמקד ברעיון התשובה יחד עם החניכים, וננסה להתכונן יחד ליום הכיפורים.

מי אמר שכיף להיות יהודי?

רבים מנסים למשוך אנשים לחזור בתשובה משיקולי כדאיות: "תראה את היופי של חיי המשפחה אצל מי ששומרים מצוות". קהלת לא מדבר ברטוריקה הזו. הוא יודע ששמירת מצוות עשויה להיות רוויות עונג, אך בה במידה היא עלולה לתבוע מחיר בוויתורים על נוחות ותענוגות בעולם הזה

מחפשים מקום / אהרן אורן שטרן

    מבט על עולמם של חוזרים בתשובה מלמד על מקומם המורכב בחברה החרדית. האם הם השפיעו עליה? מה הם קיבלו ממנה, והאם הם עומדים כמגזר בפני עצמו? אהרן אורן שטרן, בעל תשובה, עסוק בשנים האחרונות בהגדרת טיבה של תופעת התשובה, בזיקות שבין חוזרים בתשובה לקהילה שאליה הצטרפו ובתרומה האפשרית של עולם התשובה לחברה הישראלית […]