פעולה לשבת – פרשת ויחי – כוחה של (החוסר) ראיה

ראיה זה כוח עוצמתי. דווקא משום כך אנחנו צריכים לבחור איך אנחנו משתמשים בעיניים שלנו. עלינו להתבונן ולבחור לראות רק את מה שנותן לנו אור, מה שמגדיל אותנו, מה שעוזר לנו ולסביבתנו להתמקד בחיים ולהיטען בכוחות.