חינוך יהודי, מסורתיות ומזוזה/ אלי ברקת

בחינוך המסורתי ניתן דגש מיוחד על תחושת השייכות והחיבור הרגשי אל היהדות. לכן, גם הכיתה צריכה להיות מרחב מאפשר, המקיים שיח פתוח וכן לתפיסות שונות של יהדות ומסורת. החיבור הרגשי כמפתח