על סכמות חכמים ואחריות אישית / הרב יצחק בן דוד

האם בכוחה של מערכת החיים ההלכתית להעצים את עירנותו ומעורבותו של האדם בעיצוב חייו הרוחניים והמוסריים? או שמא חלק בלתי נפרד מן האתוס ההלכתי נעוץ דווקא בנכונותו של האדם להשיל מעליו את האחריות והמעורבות בעיצוב הכרעות בעלות אופי דתי ורוחני, ולהעביר אותן לידי גורמים סמכותיים יותר שהם חיצוניים לו? זוהי השאלה הגדולה שמציב הרעיון של […]