מונולוגים: ניהול הסכסוך מת. אז מה נותר? / אריאל מואב-מורבארי

״ניהול הסכסוך״. זו הפרדיגמה המובילה את המדיניות הישראלית בזירה המדינית המקומית. בהכללה, ניתן לומר שנהנו ממנה כמעט בכל קצוות הקשת הפוליטית היהודית בישראל. היא אפשרה לימין להמשיך ולהשקיע במפעל ההתנחלויות, והיא אפשרה למרכז-שמאל להניח בצד את הסוגיה הפלסטינית ולהתמקד בהקמת המחנה הליברלי.