חרם הוא חרם: שלילת תקציבים לא תפתור מחלוקות ערכיות

בוועידה האחרונה של תנועת בני עקיבא, בחרו נציגי התנועה לעסוק בנושא השבת במרחב הציבורי בישראל ולא להזניח זירה זו. בין תמיכה אישית לבין חרם שעלול להזיק

משפטנים בכירים דתיים לרבנים הראשיים: פסקו כי מותר לצרף שופטים למניין

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1186550.html


מאת הפנייה לרבנות נעשתה בעקבות דברי חבר מועצת הרבנות ורב העיר חולון, אברהם יוסף, על כך שכל שופט הוא בגדר "מרים יד בתורת משה" ואינו ראוי להצטרף למניין

27.8.2010

שופטי ישראל לרבנות: מותר לנו להיות חזנים בימים הנוראים

בפנייה ששלחו שופטים, אנשי פרקליטות ובעלי תפקידים במשרדי הממשלה, הם קוראים לרבנות הראשית להסתייג מדבריו של הרב אברהם יוסף, שפסק שחייבים להתעלם מקיומם ולא לצרף אותם לשום דבר שבקדושה.
 
26.08.10