“נאמני תורה ועבודה” – מעין חשבון נפש / אביעזר ויס

לאורך שנות פעילותה נחלה תנועת “נאמני תורה ועבודה” הצלחות והישגים לצד כישלונות והפסדים
במאבקיה השונים. כיום, לאור השינויים שחלו בחברה הישראלית, על התנועה להמשיך את
מאבקה במגמות ההסתגרות וההתבדלות, אך תוך הצבת מטרה חדשה, מרחיקת לכת: הפיכת
הציונות הדתית לאליטה המנהיגה את החברה הישראלית, במקום האליטה הפוסט-ציונית

“נחפשה דרכנו” – נאמני תורה ועבודה – מה איבדנו בדרך / משה מאיר

גיבוש דמותו של איש “נאמני תורה ועבודה” הינו הישג חשוב, הודות לשילוב הייחודי המתקיים בה בין נאמנות לעולם דתי לבין התבוננות עצמית נוקבת. עם זאת, גיבושה של זהות זו גבה מחירים לא פשוטים הנוגעים לדמותו של ה”נאמן” וליחסו לסביבתו. משה מאיר מונה שבע אבדות כאלו ומציב את האתגר העתידי העומד בפני ה”נאמן”: להשיב את אבדותיו תוך שמירה על דמותו הייחודית

בעד מציאות אחרת – מחשבות על “דעות” ועל הביקורת כלפיו / רבקה רוזנר

בניגוד לטענה הקבועה של מבקריו, “דעות” תמיד היה ועודנו “בעד”: בעד לגעת בנקודות הכואבות בחברה הדתית, בעד פתיחות מחשבתית ואומץ הלכתי, ובעד חיפוש פתרונות לאתגרים שמציבה המודרנה בפני ההלכה. בזכות זאת הוא הצליח שוב ושוב לגרום לחשיבה מחודשת ולשינויים של ממש בחברה הדתית

לחתור כדי לא לטבוע – היחס להומוסקסואליים דתיים – האתגרים שלפנינו / רונן לוביץ

דברים רבים השתנו בציבור הדתי מאז פורסם לפני עשור מאמרו של הרב רונן לוביץ ב”דעות”,
ובו קריאה לגלות הבנה וסובלנות כלפי הומוסקסואליים דתיים. כיום יש לטפל בשאלות נוספות,
קשות וכבדות משקל: התאגדות ממוסדת של הומוסקסואלים דתיים, יחסה של הקהילה הדתית
אליהם, ובעיקר – מהו האופק האישי והמשפחתי אליו הם יכולים לשאוף במסגרת ההלכה