מונולוגים: עוד אאמין באל ובאדם / יוחנן בן יעקב

כיצד מבקשים אנו לראות את היום שאחרי הניצחון? שוררת הסכמה רחבה מאד שעלינו למוטט את הזרוע הצבאית של החמאס ואת השלטון האזרחי שלו. ומה יהיה אז? איזה גורל אנו מועידים לתושבי הרצועה שישרדו את המערכה? האם ניקוי הרצועה מכל תושביה והעברתם משם, ברצון או בכפייה? אולי החלת שלטון ישראל ברצועה? או חידוש שלטון ערבי-פלשתיני בה, […]