רשימת עסקי קייטרינג המקפידים על היתר מכירה

לצורך חיזוק אחיזתנו בקרקע ארץ ישראל, מצ"ב רשימת עסקים הפועלים עם ירקות ופירות מהיתר מכירה.

אנו קוראים לציבור להדר בתמיכה בחקלאות הישראלית ולצרוך יבול של היתר מכירה, כהוראתם של גדולי ישראל ולטובת מדינת ישראל, כלכלתה וחזון ישוב ארץ ישראל.

* נציין שאין לנו שום קשר עם עסקים אלו ורשימה זו נבנתה על פי עדותם בלבד. כמובן שאין ברשימה זו בכדי להעיד על נכונות המידע או על טיב האוכל והשירות.  נשמח להוסיף שמות נוספים. תודה למוהל בן ישי חוטר על העלאת המודעות וריכוז שמות העסקים.

מהדרין ביושרה- היכן קונים תשמישי קדושה

לצורך חיזוק אחיזתנו בקרקע ארץ ישראל, מצ"ב רשימת עסקים הפועלים עם ירקות ופירות מהיתר מכירה.

אנו קוראים לציבור להדר בתמיכה בחקלאות הישראלית ולצרוך יבול של היתר מכירה, כהוראתם של גדולי ישראל ולטובת מדינת ישראל, כלכלתה וחזון ישוב ארץ ישראל.

* נציין שאין לנו שום קשר עם עסקים אלו ורשימה זו נבנתה על פי עדותם בלבד. כמובן שאין ברשימה זו בכדי להעיד על נכונות המידע או על טיב האוכל והשירות.  נשמח להוסיף שמות נוספים. תודה למוהל בן ישי חוטר על העלאת המודעות וריכוז שמות העסקים.

רשימת עסקי קייטרינג המקפידים על היתר מכירה

לצורך חיזוק אחיזתנו בקרקע ארץ ישראל, מצ"ב רשימת עסקים הפועלים עם ירקות ופירות מהיתר מכירה.

אנו קוראים לציבור להדר בתמיכה בחקלאות הישראלית ולצרוך יבול של היתר מכירה, כהוראתם של גדולי ישראל ולטובת מדינת ישראל, כלכלתה וחזון ישוב ארץ ישראל.

* נציין שאין לנו שום קשר עם עסקים אלו ורשימה זו נבנתה על פי עדותם בלבד. כמובן שאין ברשימה זו בכדי להעיד על נכונות המידע או על טיב האוכל והשירות.  נשמח להוסיף שמות נוספים. תודה למוהל בן ישי חוטר על העלאת המודעות וריכוז שמות העסקים.

מהדרין ביושרה- היכן קונים תשמישי קדושה

תנועת נאמני תורה ועבודה, קוראת לציבור לחזק בעלי עסקים המנפיקים קבלות כחוק ולהימנע מקניה בעסקים העובדים ב"שחור". במיוחד, אמורים הדברים בכל הנוגע לתשמישי מצווה וקדושה. כשם שמקפידים אנו על כשרות הלולב, עלינו להקפיד גם על כשרות העיסקה.

יהי רצון שיהיה כל משאנו ומתננו באמונה.