פעולה לשבת – בהעלותך – יחד כל הדרך

מהדלקת המנורה אפשר ללמוד את הרעיון של יחד. צד ימין וצד שמאל במנורה משלימים אחד את השני, ושניהם פונים למרכז, לתכלית. לפעמים בעם ישראל אנחנו טועים לחשוב שאנחנו לבד. בלי הצד השני, שלפעמים חושב אחרת ממני, אין מנורה, אין קדושה, אין עם ואין מדינה. כולנו מקשה אחת, מקיימים אחד את השני – ואין לנו חיים אחד בלי השני. את זה אנחנו צריכים לזכור תמיד.