תגובה לרבני צפת: שנאת זרים? לא בתורה שלי

מניעת דיור על רקע גזעי, כמו גם הקמת מאגרי מידע על טהרת היהודים, חסימת דרכם של עובדים זרים לרשימות "דרושים" או פיטוריהם של עובדים וותיקים 'כדי לתת עבודה ליהודי' היא הפניית עורף לזיכרון יציאת מצריים. ועדיין לא דברנו על הפניית העורף לזיכרונות כואבים אחרים של נישול ואפליית יהודים.
20.10.10