מעבר לסוכריות: ילדים וטף על ספסלי התפילה / גילי כ"ץ

אם רוצים לחנך את הילדים לתפילה ולחיי קהילה, אי אפשר להפוך את בית הכנסת למרחב סטרילי מילדים. מאידך, ילדים אינם יכולים לשבת בתוך בית הכנסת במשך תפילת השבת כולה. גילי כ"ץ מתארת את המהלכים שנעשו ב'מניין קלוזנר' במטרה לשלב את הילדים במישורים שונים של חיי בית הכנסת, ומבקשת להציף את חשיבותה של מחשבה מעמיקה על הנושא

אל תתנדבו, תשתלבו / צוריאל רובינס

"ברוכים הבאים, נעזור לכם ונקלוט אתכם, אבל עד הילדים שלנו. הילדים שלנו יתנדבו אצלכם, אבל לא יהיו חברים שלכם." כך קיבלה הציונות הדתית את פניהם של העולים מאתיופיה, ואת מחיריה של הסגרגציה כולנו משלמים. אם אנחנו רוצים להיענות לקריאה הגדולה של קיבוץ הגלויות, עלינו להפסיק להתנדב – ולהתחיל להשתלב