השמרנות הישראלית והקפיטליזם – סיפור אהבה / אביעד הומינר – רוזנבלום

מקדמי השמרנות בישראל מקדמים ליברליזם כלכלי בצורה קיצונית יחסית לעמדה הישראלית הרווחת. הדבר כרוך בסתירות שונות – הן למול המסורת הישראלית והאתוס הציוני, והן למול ערכים שמרניים מובהקים נוספים כמשפחה וקהילה. למה בחרו מובילי השמרנות בישראל לקדם דווקא ליברליזם כלכלי? כיצד הם מיישבים את הסתירות? אילו התפתחויות עשויות להתחולל ביחסה של השמרנות הישראלית למדינת הרווחה? 

הציונות הדתית: הגיע זמן שדרוג / אמנון שפירא

"איני רוצה עוד להתווכח עם חבריי החושבים כמוני. זמני בעולם הזה מתקצר, וצריך לעשות מעשה, והוא: לפרוץ את המסגרות הקיימות, כדי להקים גוף מרכזי ומוביל בציונות הדתית, ברוח אמ"ת (אורתודוקסיה מודרנית תורנית)". אמנון שפירא מציע קווי מתאר לגוף חדש שיאגד את הציונות הדתית המרכזית, ומתאר את משימותיו העיקריות"