והגדת לבנך – פסח וחינוך / רונן לוביץ

אחת המצוות המרכזיות של חג הפסח, היא מצוות החינוך – 'והגדת לבנך', המצווה להמשיך את שרשרת המסירה, לספר שוב ושוב את הסיפור המכונן של העם היהודי ולהפוך אותו למרכז הזהות של הדורות הבאים.
לפניכם שני מאמרים הראשון עוסק בחינוך בליל הסדר והשני מציע פרשנות מחודשת לדמותם של ארבעת הבנים שבהגדה.

פסח – זכר ליציאת מצרים / רונן לוביץ

פסח הוא חג הולדתו של העם היהודי, החג בו אנחנו שבים אל הסיפור המכונן שלנו – יציאת מצרים, חוזרים ומספרים בו, ומחפשים בו משמעויות עתיקות וחדשות שיעניקו משמעות וערך לחיינו העכשוויים, ותובנות על חיי העם היהודי לאורך ההיסטוריה.
לפניכם מקבץ של כמה מאמרים המבקשים להציע נקודות מבט עכשוויות על החג ועל ליל הסדר. בראש המקבץ תמצאו רעיונות שצריכים ללוות אותנו לאורך השנה כולה; על הכרת תודה, על הדאגה לעני ועל אהבה – כולם רעיונות עומק של החג. בהמשך ישנה הצעה לפרשנות חדשה ועכשווית על ארבעת הבנים, ולבסוף מחשבות שנכתבו בערב פסח תש"ף, ערב ליל הסדר – בסגר.

"הכל בסדר"- ערכה לליל הסדר

"הכל בסדר"- ערכה לליל הסדר

מטרת הערכה להנגיש את הטקסט והתכנים של ההגדה

לכל המסובים ליד השולחן.

הערכה כוללת:

הגדה של פסח
חוברת הנחיה ומבחר הפעלות לעורך-הסדר
דיסק המכיל את כל ההפעלות
ברכונים ופותחן בקבוקים.

והגדת לבנך – בעקבות המפגש

והגדת: בין ממשות לטקס

(דברים שנאמרו בערב הלימוד לקראת פסח שהתקיים בבית המדרש בז' ניסן השנה).

המקורות למצות הגדה בתורה מתארים שיח פתוח שבין אב לבנו, הורים לילדיהם, דור לדור הבא אחריו. הבנים שואלים באופנים שונים, ההורים עונים בסגנונות שונים, בהתאם להקשר שבו מובאים הדברים.
שאלה אחת מובאת בהקשר של קרבן פסח:

מערך שיעור לליל הסדר

והעיקר – לדעת לשאול

נדמה כי המוטיב החינוכי המרכזי בחוויית ליל הסדר הוא שאילת השאלות. שהרי כל הציווי עומד בתנאי:
"וכי ישאלך בנך מחר לאמר . . ." ואכן מיד בהתחלת ההגדה יש לנו את ארבעת הבנים השונים. אבל . . .
אם אין בנים?
אם לא רוצים לשאול?
כאן נכנסת הוראה אחרת, והיא: "והגדת לבנך ביום ההוא". . .
מה זה אומר בעצם?