“הכל בסדר”- ערכה לליל הסדר

“הכל בסדר”- ערכה לליל הסדר

מטרת הערכה להנגיש את הטקסט והתכנים של ההגדה

לכל המסובים ליד השולחן.

הערכה כוללת:

הגדה של פסח
חוברת הנחיה ומבחר הפעלות לעורך-הסדר
דיסק המכיל את כל ההפעלות
ברכונים ופותחן בקבוקים.

והגדת לבנך – בעקבות המפגש

והגדת: בין ממשות לטקס

(דברים שנאמרו בערב הלימוד לקראת פסח שהתקיים בבית המדרש בז’ ניסן השנה).

המקורות למצות הגדה בתורה מתארים שיח פתוח שבין אב לבנו, הורים לילדיהם, דור לדור הבא אחריו. הבנים שואלים באופנים שונים, ההורים עונים בסגנונות שונים, בהתאם להקשר שבו מובאים הדברים.
שאלה אחת מובאת בהקשר של קרבן פסח:

מערך שיעור לליל הסדר

והעיקר – לדעת לשאול

נדמה כי המוטיב החינוכי המרכזי בחוויית ליל הסדר הוא שאילת השאלות. שהרי כל הציווי עומד בתנאי:
"וכי ישאלך בנך מחר לאמר . . ." ואכן מיד בהתחלת ההגדה יש לנו את ארבעת הבנים השונים. אבל . . .
אם אין בנים?
אם לא רוצים לשאול?
כאן נכנסת הוראה אחרת, והיא: "והגדת לבנך ביום ההוא". . .
מה זה אומר בעצם?