מספר שעות לימודי הקודש והחול בחינוך הממלכתי דתי – תשע”ד

 

 

החינוך הממלכתי דתי עושה את הבלתי אפשרי בהיותו מחנך לתורה ומצוות וכחלק בלתי נפרד מכך, פותח בפני התלמיד את היכולת להיות איש מדע, רוח וטכנולוגיה. הקושי הוא בדחיסת כל אלו תחת מספר שעות מוגבל.

מי שבחר בחינוך דתי, חייב לקבל שיש קושי בהשוואה מלאה לשעות החול הניתנות בחינוך הממלכתי (החילוני). יחד עם זאת, השאלה היא במינון. לשנת תשע”ד נקבע מינון ראוי אשר מוודא שתלמידי החינוך הדתי ילמדו את אותה כמות לימודי חשבון, אנגלית וכדומה, כפי שלומדים בחינוך הממלכתי. הגברת שעות הקודש באה על חשבון כמה שעות גיאוגרפיה, היסטוריה, אומנות וכדומה.

ישנם בתי ספר רבים הדואגים כי התלמיד הדתי יחשף בכל זאת, במינון גבוה, למקצועות אלו, על חשבון כמה שעות קודש. ישנם בתי ספר שמתגברים עוד את שעות הקודש על חשבון שעות החול.

תפקידכם כהורים להיות מודעים לרווח ולהפסד: לשים לב באלו מקצועות, קודש וחול, חל פיחות ובאלו מקצועות יש חובה להשלים את הפער.

על כן, הורידו כקובץ EXCEL את הטבלה המצ”ב בקישור. לכל שכבה יש לשונית אחת. מילאו את הטבלה וכך תוכלו להשוות את מצב בנכם למצב המקובל בחינוך הדתי ובחינוך הכללי.       תודה לנועם מורגנשטיין על הכנת הטבלה.

הנהלת החמ”ד קבעה, כי בנושא זה, תהיה גמישות מסויימת בהתאם לאופייה של הקהילה ולרצונותיה.

הטבלאות המלאות שפרסם משרד החינוך בקובץ מתנ”ה, נמצאות מטה, בהמשך, או בקובץ המצ”ב.

לקישור למסמך “מתנ”ה” (מארז תכנון, ניהול והיערכות לתשע”ד), לחצו כאן.

קיצוץ בתלמודי התורה

ע”פ הפרסומים בכלי התקשורת, ח”כ יוני שטבון מתגאה בכך שמנע היום בדיוני ועדת החינוך את הקיצוץ הקרוב בתלמודי התורה הציוניים.

לדעתנו, ח”כ שטבון שמתגאה בהצלת עולם התורה אינו אלא הגורם לקריסתו. תנועת נאמני תורה ועבודה מוחה על הקצבת תקציבים מיותרים ל”תלמודי תורה ציוניים” שאינם אלא שם כיסוי למוסדות לימוד חרדיים, שחותרים כנגד תפיסת הציונות הדתית.

דבר יושב ראש התנועה 70 / חנן מנדל

החברה החרדית עוברת שינויים משמעותיים בשנים האחרונות. כניסה להשכלה הגבוהה ולשוק העבודה, גיוס – שקט וחלקי, אבל משמעותי – לצה”ל, דרישה של נשים לייצוג פוליטי, ועוד. חלק מעניינים אלו עומדים במרכזו של הגיליון שלפניכם. אולם מעבר לעניין בחברה החרדית, תוכן המאמרים מדגיש לדעתי את הקרבה ואת ההבדלים בין הציונות הדתית לבין החברה החרדית. נראה כי […]