לומדים רחוק לומדים שקוף? תהילה לוי ורותם המבורגר

זום, משימות מקוונות, למידה מרחוק ו־Class Room הפכו לביטויים שגורים בקרב תלמידי ותלמידות התיכון, שלמדו מהבית את רוב שנת הלימודים האחרונה. מן הצד האחד, הלמידה מרחוק יכולה לפתח מיומנויות למידה ועצמאות, אך מן הצד השני היא מצמצמת את הקשר האנושי ואת המרחב החינוכי הרחב. שתי תלמידות תיכון בטורי דעה על היתרונות והחסרונות של הלמידה מרחוק.