הכנה לשבת מצוינות כציונות: תאמו להעביר פעולה ערכית למען עתיד המדינה

רגע לפני יום העצמאות, בשבת פרשת "תזריע- מצורע", וגם בשבת שלאחריה:
דאגו להעביר פעולה בנושא המצויינות.
תרימו טלפון למי שאחראי על הפעולות לבוגרים, לקומונרית, לרכזת ההרצאות וכדומה
הם תמיד שמחים שמישהו מציע את עצמו להעביר פעילות איכותית לבוגרים
חוברת מערכים (הנמצאת כולה מטה) תשלח לכל נרשם/ת!