פעולה לשבת – פרשת וירא – אמון ואמונה

השבת בפרשת השבוע נקרא את פרשת וירא, ובה את עקידת יצחק. מתוך העקידה ננסה להתמקד בנקודה המיוחדת של אמון שהיתה לאברהם אבינו בקב"ה, אמון שנגזר מתוך האמונה הגדולה שאברהם היה שרוי בה, וננסה להתבונן ולחפש אותה גם בחיינו.