פולמוס בנושא מדינה יהודית: 2. מדינת הזהות היהודית משה פייגלין

 

 

 

 

כשיהודי חרדי שואל אותי בכעס, כיצד זה אני מתנגד למדינת הלכה, אני ממהר לשאול אותו באיזה צד של הכביש יסעו המכוניות במדינת ההלכה שהוא כל כך שואף אליה. התשובה היא בדרך כלל מן בלבול שכזה, שבסופו מסכים איתי בן-שיחי שהרבנים יקבלו את המלצות מומחי התעבורה. אם נעמיק בעניין נמצא שלמעשה אין ולא יכולה להיות "חיה" כזו "מדינת הלכה" וכל כולה 'מותג' מפחיד שהומצא בדיוק למטרה הזו – כלומר הפחדה. כשרוב רובו של הציבור ישאף לשמירת שבת ברשות הרבים, אזי תהיה זו זכותו הדמוקרטית להחליט החלטות שיתאימו את רצונו זה למציאות החיים המודרנית שבתוכה הוא חי.

פולמוס בנושא מדינה יהודית: 1. מדינה יהודית, לא מדינת הלכה יאיר שלג

 

 

 

רבים מאנשי הציונות הדתית (קל-וחומר אצל החרדים) נוהגים לומר, כשהם נשאלים על חלומם לגבי אופייה של מדינת ישראל, שהם רוצים "מדינת הלכה". כך לימדונו לומר, כמצוות אנשים מלומדה הראויה למי ששומר תורה ומצוות. אבל האם באמת אנחנו רוצים מדינה שבה, לפחות תיאורטית, נהיה ראויים לעונש מוות, למשל על כל עבירה קטנה בדיני שבת?

 

 

איבוד הדרך של הציונות הדתית בפוליטיקה / אלעזר שטרן

במשך שנים, נציגיה הפוליטיים של הציונות הדתית ראו את שליחותם העיקרית בהיותם הגשר בין חלקי העם, ובפרט בעיסוק בסוגיות של דת ומדינה מתוך עמדה מקרבת ופרגמטית. כל זאת השתנה בדור הנוכחי, בו נמסרו כל מפתחות הדת במדינה לידי המפלגות החרדיות. חבר הכנסת אלעזר שטרן קורא לחברי הכנסת הציוניים־דתיים לחזור לתפקידם ההיסטורי, על מנת למצוא את […]