להציל את לימודי מדעי הרוח

 

האבחנה בין כמות לאיכות היא פעמים רבות מלאכותית. בעניינים אנושיים רבים, כמות המעשים היא שקובעת את המשמעות הערכית. כך בנוגע לדרכי חינוך, כך בנוגע לקביעת מזגו של אדם ואופיו וכך בנוגע לפעולות של חברה ומדינה. לדוגמא, אפשר בוודאי לקבוע שאיכותם האישית של לוחמים בצבא היא תנאי הכרחי להצלחתם, אולם יתרון מספרי דרמטי של מי שעומד מולם, עלול בהחלט לאזן ואף להכריע יתרון "איכותי", ולצערנו נוכחנו גם בכך. העובדות המצטברות ביחס למעמדם של מדעי הרו הן באוניברסיטאות, הן בבתי הספר התיכוניים והן בציבוריות הישראלית, מביאות לתחושת דאגה חמורה.