השלכות הרחבת סמכות בתי הדין הרבניים / עו"ד בתיה כהנא דרור

לצד המהפכה המשפטית והרפורמה במערכת המשפט הכללית, מתקדמת מהפכה משפטית נוספת – הרחבת סמכויות בתי הדין הרבניים. באמצעות שימוש בערכים של רב תרבותיות, ורטוריקה של פלורליזם משפטי, היא צפויה להרחיב את סמכויותיה של מערכת משפט אנטי ליברלית, שמפלה נשים ומיעוטים בתוכה ומחוץ לה. הרחבת הסמכויות עלולה להגביר ניכור וקיטוב, לחזק מנגנוני כפיה והשתקה, ואף להפוך את הציות לדין הדתי למרכיב זהותי מרכזי בתפיסת הנאמנות למדינה עבור חלקים נרחבים מן הציבור הישראלי.