פעולה לשבת – פרשת תולדות – הכל כאן ועכשיו

בפרשת השבוע תולדות אנחנו עומדים על ההבחנה בין יעקב ועשיו. מסיפור מכירת הבכורה של עשיו ליעקב נלמד את הערך שיעקב מלמד אותנו, ערך ההשקעה לטווח הארוך, ערך הרוחניות הגוברת על החומריות העכשיווית.

פעולה לשבת – פרשת לך לך – לעשות שינוי

פרשת לך לך פותחת בציווי לאברהם "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך". השבת נתבונן בציווי הזה שניתן לאברהם. למה הקב"ה מצווה את אברהם להתרחק מכל המוכר לו? ננסה להבין מתי נבחר בחיים שלנו לעשות שינוי, ואם כן, באיזו דרך עושים את השינוי.

פעולה לשבת – פרשת נח – מה המטרה שלי בחיים?

השבת נתבונן על הדורות בהם נוח חי. דור הפלגה ודור המבול. מה אפיין אותם, ומה אפשר ללמוד מההתנהגות שלהם – כדי לבחור במטרה טובה, שיוצרת דרך חיים נכונה יותר אדם לאדם ולעולם שהקב"ה ברא.