הזכות לחירות: זִקנה, מינוי אפוטרופוס ואוטונומיה / מיכאל (מיקי) שינדלר

היחס אל מי שהגיעו לגיל זקנה מלווה פעמים רבים בניסיון לשלול את זכותו של הקשיש לאוטונומיה על חייו ורכושו, כדי להגן עליו מפני החלטות שגויות. שינויים שנערכו בתיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוס, מנסים למצוא דרך ביניים המעגנת חוקתית את זכותו של הקשיש על חייו יחד עם ההגנה על שלומו