הסכנות שבמגמות החסידיות בציונות הדתית / הרב אמנון בזק (למנויים)

    הסכנות שבמגמות החסידיות בציונות הדתיתאמנון בזקהרב אמנון בזק הוא ר”מ בישיבת ההסדר הר עציון באלון שבות.אחת המגמות הבולטות בציונות הדתית בשנים האחרונות היא התפשטות הכיוונים החסידיים בקרבה; בעולם לימוד התורה, ובעולם המנהגים, התפילות ותפיסות העולם. לתופעה זו יש כמובן צדדים חיוביים, ואולם, יש לה גם מחירים כבדי משקל. הרב אמנון בזק מבקש להתריע על המחירים הללו, ולבחון את משמעותם ביחס לעולמה ולערכיה של הציונות הדתית