מי מפחד ממאבק חברתי / אלישיב רייכנר

האליטה הציונית-דתית, שמתגוררת ביישובים מבוססים במרכז הארץ, לא חווה על בשרה את הקשיים שחווים תושבי הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית. המצב הכלכלי האיתן של חלק גדול מהציונות הדתית והסביבה הגיאוגרפית של האליטה הסרוגה מקלים על הדתיים-לאומים לאמץ בהתלהבות את הגישה הקפיטליסטית. מי שלא מכיר מקרוב את המחסומים הרבים שעומדים בפני חלק מאנשי השכבות החלשות בחברה, לא מבין מדוע הם אינם יכולים לפתור את הבעיות הכלכליות שלהם ללא עזרת המדינה