נגיעה בין בני זוג בזמן לידה – עיון הלכתי-חברתי / אילעאי עופרן

סוגיית הנגיעה בין בני זוג בשעת הלידה היא מוקד של קונפליקט בין האדם לבין ההלכה – בין הצורך האנושי לתמיכה ולסיוע לבין איסור המגע. עיון במקורות ההלכה מראה כי ניתן להתיר מגע בין בני זוג בזמן לידה, וכי האיסור גורר מחירים רוחניים וחברתיים לא קלים איסור נגיעה בזמן לידה: שלוש תגובות לפני כשנתיים שודרה באחד […]