חדשות המגזר, חדשות קורה עכשיו במגזר איך הגענו למצב בו נוער חילוני מייצר ‘אנטי’ נגד תורת ישראל?

איך הצלחנו להגיע למצב נורא כזה? איך הפכה תורת ישראל, בעיניהם של צעירים זכים, שאין אלא להעריך את רצונם ללמוד תורה ולהקדיש זמן לבירור רוחני לפני תחילת מרוץ החיים, למין אבן רחיים בזויה, סותרת כל ערך טוב שצריך להאמין בו? לכזו שצריך “לאזן”?

יחד- תוכן הענינים

 

 

הקדמות: ד"ר יחזקאל כהן, טובה אילן

9

פתח דבר

17

מבוא: בין מספר אישי ליחס אישי – נַחֵם אילן

19

הפעלה 1: "מחיל אל חיל"

בהפעלה זו דנים המשתתפים באפשרויות שונות לגבי הגיוס לצה"ל ובודקים את השלכותיהן

23

הפעלה 2: ללמוד מניסיונם של אחרים

בהפעלה זו המשתתפים נפגשים עם עדויות של חיילים שמשרתים בצה"ל ועם הנושאים המטרידים אותם בעת השירות

27

הפעלה 3: הם – החילוניים ואנחנו – הדתיים

בהפעלה זו המשתתפים מנתחים את מערכת היחסים בין דתיים לחילוניים לפי תפיסתם ולפי ניסיונם האישי

35

הפעלה 4: "יש שואלים"

בהפעלה זו המשתתפים מעלים שאלות שעשויות להישאל במפגש עם חילוניים, ומנסים להתמודד איתן

39

הפעלה 5: מוקדי מחלוקת

בהפעלה זו המשתתפים מתנסים במשחק תפקידים שבו עליהם לייצג דמויות שונות ולדון בשאלות העומדות ביסוד הדיאלוג המתוח בין דתיים לחילוניים.

43

הפעלה 6: "מעורב בדעת עם הבריות"

בהפעלה זו המשתתפים נפגשים עם שני דפוסי התנהגות של בני נוער דתיים, ומתלבטים בשאלת הקשר החברתי בין דתיים לחילוניים

55

הפעלה 7: דתיים וחילוניים – ביחד או לחוד?

בהפעלה זו המשתתפים מבררים באילו תחומים רצוי, לדעתם, להרחיב את המגע בין דתיים לחילוניים, ובאילו תחומים רצוי לצמצם אותו

65

נספח כללי: הכי אחי אתה?!

71