בגלל שאחרי המלחמה: היכן שימור זיכרון השואה פוגש את ניצולי השואה? / פרופ' עמית שרירא

לצד החשיבות הברורה בשימור זיכרון השואה, עולה השאלה כיצד העיסוק המתמיד בשואה משפיע על ניצולי השואה עצמם. האם נתינת עדות ונסיעה למסעות לפולין מחמירות את המצוקה הפוסט טראומטית שלאחר השואה, או שמא הן מייצרות כוחות העוזרים לקשיש לשזור את סיפור חייו?