פרשת צו: ניקיון לשם שמים / רונן לוביץ

התורה מלמדת אותנו להעריך את העבודות היום-יומיות כשהן נעשות לשם מטרה חשובה. הכינוי 'הרמת הדשן' רומז לכך שניתן לרומם אף פעולות של פינוי שאריות. המילה דשן ניתנת להידרש בראשי תיבות: דבר שאינו נחשב. אפשר לרומם גם דברים שאינם נחשבים, כאשר הם חלק מעניין רב חשיבות, שכן חשיבותה של עבודה איננה נמדדת לפי הפעולה עצמה, אלא לפי הרעיון שהיא משרתת.