חינוך חובה חינם? – תשלומי הורים בחינוך הדתי / נירית לייבוביץ

בתחילת כל שנת לימודים מגיעה הדרישה מבתי הספר היסודיים והעל יסודיים לתשלומי ההורים על שירותים נוספים כמו תוכניות לימודים נוספות, סמינריונים, שבתות ופעילויות תורניות נוספות. הורים רבים מעוניינים לתת את החינוך הטוב ביותר לילדיהם ובמקביל – מתקשים לשלם את התשלומים הנוספים. הפתרון לכך יהיה בהתנהלות שקופה של מוסדות החינוך  "יצאתי מהוועד. זה נהיה נורא. נהפך […]