נישואי תערובת בארצות הברית: אז והיום / יונתן ד' סרנה

בניגוד לדעה הרווחת, נישואי תערובת הם אחת הבעיות הקדומות ביותר של יהדות ארצות הברית. התמורות בשיעורי נישואי התערובת לאורך השנים משקפות שינויים ערכיים וחברתיים שעברו על החברה היהודית, כמו גם על החברה האמריקאית כולה, אך הן מלמדות כי בשורשה של בעיה זו עומד פער ערכי חריף בין ערכי כור ההיתוך האמריקאי וערכי המסורת היהודית. מבט היסטורי על שאלת נישואי התערובת בארצות הברית – ומה יקרה בעתיד?