אתחלתא דגאולה או אתחלתא דתקווה?

 הקושיה החמישית של פסח תש"ע: האם המדינה היא אתחלתא דגאולה או אתחלתא דתקווה? * משקרסה הפרדיגמה המשותפת לכל פלגי הציבור הדתי לאומי בדבר היותה של המדינה אתחלתא דגאולה, מנסות תנועות נאמני תורה ועבודה והקיבוץ הדתי, להשיב באמצעות הרב חיים נבון על שאלה זו

שפה דתית חדשה

עמדתו של הרב מלמד, מצטיירת כעמדה הנגזרת מתמונת העולם הדתית.

אם ישנה התנגשות בין צו האל ובין צו המדינה, הרי שצו האל גובר. הדרך היחידה להתמודד עם מצבים

שכאלה היא למנוע מצבי התנגשות שכאלה, להוציא דילמות בהן קיים צו האל מתחום הפעולה של הצבא.

הוצא מצבים של צו לפינוי ישובים מתחום הפעולה הצבאית, והשלום והאחווה ישובו לשרור במדינתנו.

דומה שכאן אנחנו מגיעים לנקודה בה פתרון שכזה איננו אפשרי.