מכתב אישי – התייחסות לפרשת הרב אלון / אביה הכהן

קשה מאוד לכתוב על פרשת הרב אלון. הרב מוטי הוא חבר ילדות, אבל מזמן גיליתי שהוא לא רק חבר שלי, אלא חבר של אלפים, כשלכולם הוא נתן פינה של חום אדירה. ברור ומובן שכל התייחסות לפרשה היא קשה וכואבת, וכיוון שאיני יודע דבר, איני מבקש לערער על חברי פורום 'תקנה', אלא לכתוב על אשר התבקשתי […]

על סכמות חכמים ואחריות אישית / הרב יצחק בן דוד

האם בכוחה של מערכת החיים ההלכתית להעצים את עירנותו ומעורבותו של האדם בעיצוב חייו הרוחניים והמוסריים? או שמא חלק בלתי נפרד מן האתוס ההלכתי נעוץ דווקא בנכונותו של האדם להשיל מעליו את האחריות והמעורבות בעיצוב הכרעות בעלות אופי דתי ורוחני, ולהעביר אותן לידי גורמים סמכותיים יותר שהם חיצוניים לו? זוהי השאלה הגדולה שמציב הרעיון של […]

העידן היהודי החדש: מסמכות ממסדית לסמכות העצמי / רחל ורצברגר (למנויים)

    העידן היהודי החדש: מסמכות ממסדית לסמכות העצמירחל ורצברגרד"ר רחל ורצברגר, כתבה את הדוקטורט שלה "כשהעידן החדש נכנס לארון הספרים היהודי: התחדשות רוחנית יהודית בישראל" במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית. מלמדת בתוכנית לדתות זמננו באוניברסיטת ת"א ובאוניברסיטת בן גוריון בנגב. מנהלת יחד עם פרופ' בועז הוס את קבוצת המחקר 'היבטים פוליטיים בתרבות העידן החדש בישראל' במכון ון-ליר בירושלים ועמיתת מחקר במכון שלום הרטמן. 

אנחנו אורתודוקסים – תגובה ליצחק גייגר / מאיר רוט

 

תגובה ליצחק גייגר

מאיר רוט

טענתו העיקרית של גייגר כנגד הצד"ח, כהגדרתו (=ציונות דתית חדשה), בנויה בשיטה הבאה: למושג האורתודוקסיה הגדרה ברורה, לטענתו – "איני סבור כי קיימת מחלוקת משמעותית ביחס לעצם הגדרת האורתודוקסיה" וקבוצות מסוימות בצד"ח מצויות היום "בתהליך היציאה מהאורתודוקסיה, אולי אף יצאו ממנה". להלן אנסה להתמודד עם הטענה בשני חלקיה.