'עתה התקיים הכל': על תיקון הרווקות בזוהר / טל בן דב

ספר הזוהר רואה ברווקות חטא חמור ומגנה אותה בתיאורים קשים וחריפים. עיון מחודש במיתוס מיתת מלכי אדום מגלה קול ייחודי המכיר בתפקידה החשוב של הרווקות ועם זאת אינו מתעלם מחלקיותה וממחיריה. במאמר זה נבקש להציע נקודת מבט היונקת מתורת הסוד ומאירה היבטים חדשים, פסיכולוגיים ורוחניים, ברווקות.[i] הזוהר מקדש את חיבור הזכר והנקבה כצלם העליון וכמבנה […]