מה עדיף: להיות מובטל או לעבוד בעבודה בזויה?

קיים ניגוד בין היחס החיובי של חז"ל אל המלאכה לבין היחס השלילי כלפי המלאכה המתבטא לעיתים בספרות היוונים והחיצונית. לצערנו תפיסה ´לא יהודית´ זו מצאה לה מקום גם בתוך כותלי בית המדרש.

מה עדיף: להיות מובטל או לעבוד בעבודה בזויה?

קיים ניגוד בין היחס החיובי של חז"ל אל המלאכה לבין היחס השלילי כלפי המלאכה המתבטא לעיתים בספרות היוונים והחיצונית. לצערנו תפיסה ´לא יהודית´ זו מצאה לה מקום גם בתוך כותלי בית המדרש.