פטור מעבודה בשבת? החוק מגן רק על דתיים

בדיון שנערך בוועדה לפניות הציבור בכנסת, טענו עובדי רשות השידור כי תאגיד השידור הישראלי החדש הודיע כי יקלוט רק עובדים שיתחייבו לעבוד בשבת, וזאת בהתאם לחוק הנוכחי המאפשר פטור רק לשומרי מצוות. “מצב אבסורדי. סעיף הזוי”

הח”כים מפקירים את גורל השבת בידי ראשי ערים

מדי חודש בחודשו, אנו עדים להתקוטטויות בין האזרחים כשהמבוגרים האחראיים הם הרשויות המקומיות ובתי המשפט. לא ייתכן שההחלטה על אופי השבת במרחב הציבורי תוטל על כתפי מנהיגים מקומיים ושופטים בבתי דין לעבודה

“פת במלח” לא בבית ספרנו

האם היהדות מקדשת את אידיאל העוני או שמא התשובה לכך שלילית? הרב אורי נויבירט בעקבות משנה ממסכת אבות

י”ג סיון תשע”ד, 11/06/2014 19:13

פני מספר שבועות נתקלתי בכתבה שעסקה בעוני בחברה החרדית. בפתיח הסביר הפרשן כי החברה החרדית מקדשת את אידיאל העוני, כפי שהדבר בא לידי ביטוי במסכת אבות (ו, ד): “כך היא דרכה של תורה: פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה, ובתורה אתה עמל…”.

האם אכן ניתן להסיק מברייתא זו כי חכמים ראו את העוני כמצב אידיאלי? דומני שהתשובה לכך היא שלילית.