"פת במלח" לא בבית ספרנו

האם היהדות מקדשת את אידיאל העוני או שמא התשובה לכך שלילית? הרב אורי נויבירט בעקבות משנה ממסכת אבות

י"ג סיון תשע"ד, 11/06/2014 19:13

פני מספר שבועות נתקלתי בכתבה שעסקה בעוני בחברה החרדית. בפתיח הסביר הפרשן כי החברה החרדית מקדשת את אידיאל העוני, כפי שהדבר בא לידי ביטוי במסכת אבות (ו, ד): "כך היא דרכה של תורה: פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה, ובתורה אתה עמל…".

האם אכן ניתן להסיק מברייתא זו כי חכמים ראו את העוני כמצב אידיאלי? דומני שהתשובה לכך היא שלילית.