מפגש רבנים ורופאים בנושא עקרות הלכתית

 

  מפגש רבנים
ורופאים בנושא עקרות הלכתית

 

כ"א באדר א תשס"ח

 

נוכחים: רופאים: ד"ר
דני מלאך, ד"ר אלחנן בראון, ד"ר
חנה קטן, ד"ר חוה יעל שרייבר, ד"ר
נילי ינאי, ד"ר ברונו רוזן, הרב ד"ר
מרדכי הלפרין

יועצת הלכה – הגב' טובה גנזל

רבנים – הרב מנחם
בורשטיין, הרב יעקב ורהפטיג, הרב אליקים לבנון, הרב
שלמה לוי, הרב יואל קטן, הרב יוסף האיתן, הרב גדעון ויצמן,
הרב אליהו האיתן, הרב אודי רט, הרב אליהו בלומינצוויג, הרב יחיאל פאוסט, הרב
אליעזר אלטשולר, הרב אריה כץ, הרב דוד בנימין, הרב
אלישע אבינר, הרב אלישיב קנוהל

רשם: אלישיב קנוהל

אחרות הלכתית: על עקרות הלכתית וטבילה בזמנה / אורנה (שם בדוי)

 

 

 

אחרי החתונה התחוור לאורנה (שם בדוי) שזמן הביוץ שלה חל במהלך שבעת הנקיים, כאשר היא ובעלה אסורים זה על זו. המצוקה במפגש בין גוף, מיניות והלכה התעצמה לנוכח הבדידות שהרגישה, והתחושה שהחברה שסביבה אטומה לקושי שלה. המהפכה, לדבריה, תתחיל מלמטה