מאמר לקראת הרצאה: קהלת ואתגר הפוסטמודרניזם

 

 

ספר הסתירות
ביקשו חכמים לגנוז את ספר קהלת מפני שמצאו דבריו סותרים זה לזה. (בבלי שבת ל' ע"ב). ועוד, שמצאו בו דברים המטים לצד מינות. (ויקרא רבה פרשה כ"ח). מן הסתירות המפורסמות של ספר קהלת: "טוב כעס משחוק" לעומת "לשחוק אמרתי מהולל". "ושבחתי אני את השמחה" לעומת "ולשמחה מה זו עושה". "כי מה יותר לחכם מן הכסיל" לעומת "יש יתרון לחכמה מן הכסילות כיתרון האור מן החושך". "ואשה בכל אלה לא מצאתי", לעומת "ראה חיים עם אשה אשר אהבת". מאמרים שיש בהם זיקה למינות: "שמח בחור בילדותך ויטיבך לבך בימי בחורותיך והלך בדרכי לבך ובמראה עיניך", מנוגד לתורה המצוה: "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם". "מה יתרון לאדם בכל עמלו", מנוגד לעקרון השכר והעונש המפורש בתורה. "מי יודע רוח האדם העולה היא למעלה ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ" הוא הכחשה של רעיון השארות הנפש. הסתירות שבספר הן, אם כן, פנימיות וחיצוניות. דבריו סותרים זה את זה, ודבריו סותרים לדברי תורה. הסתירות מן הסוג הראשון מצביעות על כשל הגיוני ומחשבתי, ואילו הסתירות מן הסוג השני, מצביעות על כשל מוסרי ודתי.

מחשיבה מדרשית לחשיבה הלכתית / הרב אילעאי עופרן

צורת החשיבה הפלורליסטית הנשענת על מושג ה"נרטיב" הנה ניגודה הגמור של החשיבה ההלכתית. בעולם ההלכה אמנם קיימות דעות שונות, אך ייחודה ומהותה של ההלכה היא השאיפה להכרעה כאחת השיטות.

יש להשיב אל השיח שלנו את השאלה "מי צודק?"

עם יהודי ומדינת ישראל — האג'נדה החינוכית של המכינות הקדם צבאיות המעורבות / יובל כאהן

החברה היהודית במדינת ישראל איבדה את זהותה בתהליך ארוך ומסובך. תפיסת היהדות אך ורק
כדת, לצד חינוך לנאמנות למדינה האזרחית תוך התעלמות מהלאום היהודי שהקים אותה,
השכיחו יותר ויותר את הזהות הלאומית-יהודית של אזרחי הארץ. המכינות הקדם-צבאיות
המעורבות הוקמו כדי לגבש את הזהות הזו מחדש ולהעמיד דור חדש של מנהיגות לאומית.

מדינה יהודית – סתירה ואוטופיה / הרב שג"ר

 גדולתו של הרב קוק הייתה ביכולתו לזהות במתרחש סביבו – בעיקר ברוחות המודרנה ובתנועה הציונית
– הופעה של אור דתי חדש. מפעלו ההגותי של הרב שג"ר ז"ל, שהעניק פרשנות
דתית עמוקה לתופעות הפוסטמודרניות העכשוויות, הנו במובנים רבים המשך של דרך רוחנית
זו. בדברים שלהלן עומד הרב שג"ר על המתחים הפנימיים ביחס היהודי לארץ
ולמדינה, ומציע את המשך דרכו היצירתית של הרב קוק כהתמודדות עם מתחים אלו.

 

 

 

מדינה יהודית – סתירה ואוטופיה

הרב שג"ר

 

בין יהדות לפוסטמודרניזם / אריאל פיקאר

 

 

בין יהדות
לפוסטמודרניזם

אריאל פיקאר

 

"דת ללא אשליה", ספרה של גילי זיוון, מציג
ניצני היבטים פוסטמודרניים אצל ארבעה הוגים יהודיים, ומצביע על תהליך שבו הדת אינה
טוענת יותר לאמת אוניברסלית אלא הופכת להכרעה סובייקטיבית של האדם. גם בסוף הספר
שאלות רבות נשארות בו פתוחות אך אולי זו מהות העניין.

עקב ענווה יראת ה'- דתיות בסביבה פוסט מודרנית/ יובל כאהן

 

"עקב ענוה יראת ה'…" משלי כב 4

העיסוק בשאלת הדתיות בסביבה הפוסט-מודרנית תופס לאט לאט מקום של כבוד בסדר היום של הציבור הדתי המשכיל. אינני מעוניין לעסוק בכל מגוון השאלות והבעיות שעולות לאדם הדתי מהלך הרוח הפוסט-מודרני אלא להתמקד בבעיה אחת, שהיא בניסוח זה או אחר הבעיה המרכזית, בעיית החויה הדתית, או בלשון המסורת: יראת ה'.