מסורבי עלייה על ידי מדינת ישראל – על ההעלאה המתעכבת של בני הפלאשמורה לישראל / חמי רמיאל

לסיפור הזה יכול היה להיות סוף אחר: התלהבות שתסחוף את המדינה, התגייסות כללית למען יהודים
הנמצאים במצוקה אמיתית, מאמץ כן להעלותם ארצה. אבל נראה שלא זהו הסוף המסתמן
לסיפורם של בני ה’פלאשמורה’ (פלאשים = יהודים, מורה=מומרים, מורחקים), אשר כ26,000- איש מהם עדיין מחכים
באתיופיה לעלייתם ארצה. מתוכם כ16,000- אנשים נמצאים במחנות באדיס אבבה ובגונדר
ומקיימים אורח-חיים קהילתי-יהודי, אך הם עדיין “מסורבי עלייה” מצד מדינת ישראל.