Nothing Found

Sorry, no posts matched your criteria

בת המלך עירומה – האמנות היהודית ויחסה לגוף / דוד שפרבר

האמנות היהודית בת זמננו ממעטת לעסוק בגוף ובעירומו; השיח היהודי-הדתי מסרב לאמץ את התפיסה המערבית שבה הגוף והעירום הם לב לבה של האמנות. עם זאת, שינוי משמעותי בתחום זה התרחש במקביל להתקבלותו של השיח הפמיניסטי. מבחינה זו, המהפכה הפמיניסטית והיחס אל הגוף באמנות היהודית קשורים זה לזה באופן הדוק

בגוף ראשון – מחשבות על חוויית הגוף הנשית בחברה הדתית / נעמה פלסר

בשלב מסוים של חיי נפרדנו אני וגופי והפכנו לשניים, עד שכמעט לא שמתי לב לקיומו. מתי זה קרה?
ומדוע? זיכרונות שסיפרו לי נשים עשויים לסייע במציאת תשובה לשאלה המטרידה הזו.
הסיפורים מאירים סיטואציות בדרכה של ילדה, נערה ואישה שחיה בחברה הדתית ומתמודדת
עם מסרים הקשורים לגופה.

רצף ולא שבירה — עוד על דתיות נשית / תמר רוס

רצף ולא שבירה עוד על דתיות נשית   תמר רוס   תמר רוס היא פרופ' בדימוס במחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בר-אילן וממשיכה ללמד כיום במדרשת לינדנבאום. לו ניתן היה לנשים לפתח את עולמן הדתי באופן עצמאי, סביר להניח שהיו תופסות את הדת ואת האל בדרך שונה מאשר הגברים. ואולם דווקא נקודת המבט הנשית עשויה ללמד אותנו […]

מעוות (לא) יוכל לתקון? / יפה בניה

 

 

 

מעוות (לא) יוכל לתקון?

יפה בניה


יפה בניה היא מנהלת פדגוגית ב"ממזרח שמש" – מרכז למנהיגות יהודית חברתית, וחברת צוות "פתיח" – יוזמות לפיתוח חזון למנהיגות בחינוך" במכון מנדל.

המניין המכבד – כבוד הציבור מול כבוד הבריות / הדס פורת-רואש

 

 

 

המניין המכבד – כבוד הציבור מול כבוד הבריות

הדס פורת-רואש


הדס פורת-רואש היא עורכת דין, בוגרת גרעין "מעין" במדרשת הבנות עין הנצי"ב וחברה בקהילת "דרכי נועם" – קהילה הלכתית שוויונית, במודיעין.

קווים לדמותה של הנהגה אידיאלית / חנה ספראי

קווים לדמותה של הנהגה אידיאלית חנה ספראי  סדרת משלים בספרות חכמים מציירת פרופיל של המנהיגות המושלמת, זו של מלך מלכי המלכים, ובתוך כך מותחת ביקורת על ההתנהלות הנהוגה בעולמנו. הפסיפס המצטייר מעורר כמיהה למנהיגות נשית. המאמר נכתב כהרהורים ביום הבחירות תשס"ו[1].    בספרות חכמים המדרשית קיים קורפוס ענק של משלים. תפקידה ותפקודה של סוגה ספרותית […]

קוראות בתורה-הבעיה הפמיניסטית של קריאה במקרא / תמר ביאלה

 

נו, אז מה יהיה עם אדם וחווה?
על הבעיה הפמיניסטית של קריאה בכתבי הקודש
תמר ביאלה
אמר רבי אלעזר: "מתוך שיודעין בהקדוש ברוך הוא שאמיתי הוא – לפיכך לא כיזבו בו".
בבלי יומא סט ע"ב

המאמר מוקדש בתודה לרב פרופ. דוד הרטמן שבשיעור מאלף (ומהלב) שלו, למדתי סוגיה זו.


התיאולוגית המוסלמית ריפעאת חסן מצביעה על שלוש הנחות תיאולוגיות, הקיימות בשלוש הדתות המונותיאיסטיות המעצבות את העליונות הגברית