מה יעשה אדם ויתעשר?

גישה אחת גורסת כי העושר נקבע מראש – עוד בטרם נולד האדם. לעומת זאת, גורסת הגישה השנייה כי העושר תלוי בהשתדלות האדם. מהו מקור העושר?

כ”א אייר תשע”ד, 21/05/2014 18:30

במאמר הקודם נוכחנו כי “עושר” עשוי להתבטא בהרבה מישורים: החל מבריאות טובה, עבור בזוגיות בריאה וכלה במצב נפשי וכלכלי טוב.

במאמר זה אבקש לדון בהיבט הנפוץ של העושר המתייחס למצב הכלכלי האובייקטיבי של האדם.

“ובחרת בחיים” – הצעה לרפורמה (נוספת) במערכת החינוך

רוב התלמידים מסיימים את בית הספר ללא כיוון מקצועי. שבית הספר צריך לחנך לדרך ארץ ולמידות טובות, להצלחה בלימודים ולשאיפה למצוינות, אך בד בבד בית הספר יכול להכין תלמידים לחיים, פשוטו כמשמעו

כ”ז אייר תשע”ד, 27/05/2014 15:21

“‘ובחרת בחיים’ – זו אומנות”, כך דורש רבי ישמעאל (ירושלמי פאה א, א , טו ע”ג ומקבילות). על-פי התנא רכישת אומנות (=מקצוע/עבודה) היא בחירה בחיים, שכן בזכותה יכול האדם להתפרנס ולחיות.