בקשת הצדיק – הרב והצדיק בהגותו של ר’ נחמן מברסלב / רוני בר לב

בהגותו של ר’ נחמן הרב הוא זה שמשיב לאדם את כוחו האוטונומי ואת אחריותו לחייו. אך יתרה מזאת, הרב אינו רק אדם בשר ודם אלא מושג מופשט הנתון תמיד בהתהוות. הרב מערער על הדוגמה הדתית; הוא דבר מטריד, מפריע, מפר שגרה. במילים פשוטות, הרב הוא “מחלוקת”