למה אנחנו מתגעגעים? לקט מתוך פורום אינטרנטי / רן חורי

 

 

 

למה אנחנו מתגעגעים?

לקט מתוך פורום אינטרנטי

ליקט: רן חורי

לקראת תשעה באב האחרון, התפרסמה בפורום באתר כיפה באינטרנט שאלה פשוטה ועמוקה: למה אנחנו מתגעגעים? הכנות שבחסות האנונימיות שמתיר הפורום האינטרנטי חושפת נקודות מבט שונות שנותנות תמונה רחבה של כמיהות וגעגועים. לקט תגובות מגוון ביחס למקומו של בית המקדש בחיינו ושאיפותינו