שקיפות ביחס לבירורי הרבנות על רבני חו"ל / Transparency about disqualifying rabbis

ניצחון לתנועת נאמני תורה ועבודה בעתירת חופש מידע כנגד הרבנות:

בית המשפט המחוזי בירושלים חייב את הרבנות למסור את המידע הנוגע לבירורים שהיא עורכת על רבני חו"ל

בעבר התעוררה סערה כאשר התברר כי הרבנות לא מכירה בגיורי הרב וייס, הרב לוקשטיין ורבנים אורתודוקסיים מודרניים אחרים בצפון אמריקה