מביטחון צבאי לביטחון חברתי / שלומית וייס דגן (למנויים בלבד)

לאורך העשורים האחרונים צמצמה מדינת ישראל את תפיסת מדינת הרווחה ופגעה בשירותים ציבוריים רבים, שעל חסרונם שילמנו במאורעות שמחת תורה. ללא תיקון המצב והשבת הרווחה לא נצליח באמת לנצח וגם לא לחיות, לפחות לא ביחד