ניצחון בחזית הנפשית / אפרת גרבר ארן (למנויים בלבד)

  גברים ונשים עברו במלחמה הזו טראומה שלא תיאמן, והבעיה היא שרבים מהם עברו אותה בנפרד. התפקיד שלנו כחברה וכקהילה הוא לעזור להם – ביחד ובנפרד – לשוב לחיים זה לא מאמר, זו רשימה. רשימה שבה אני רוצה לשתף אתכם, הקוראים והקוראות, במחשבות שיש לי על ה'נשים' וה'גברים' בזמן המלחמה ואחריה. זוהי רשימה סטטיסטית, זאת […]

המטען העודף של האחדות המזויפת / פרופ' אבי שגיא (למנויים בלבד)

אחדות בחברה הישראלית לא תוכל להיווצר על ידי פתרונות מטפיזיים או תיאולוגיים, כמו אלו שהציעו הראי"ה קוק והרב סולובייצ'יק, אלא רק על ידי יחס קונקרטי לכל אדם, על מכלול הסתירות שבו. הרהורים על אחדות חברתית ממשית ומדומה לקראת היום שאחרי המלחמה

הקול המצווה של יישובי העוטף / יואב רימר

זיכרון ביהדות אינו רק צורך נפשי או חברתי אלא הוא גם תביעה מוסרית המתממשת הלכה למעשה. מאחריות לניצולים ועד שינוי היחס לטכנולוגיה והגנה על נשים – על חמישה חיובים ועוד אחד הצומחים ממאורעות השבעה באוקטובר   רבות מדובר בהיבטים המוסריים של המלחמה המתנהלת בעזה. היבט מרכזי נוגע לעצם הלחימה, שאין חולק בינינו על צדקתה. היבט […]