פעולה לשבת – צדק צדק תרדוף – פרשת שופטים

הקדמה: בשבת הקרובה נקרא את פרשת קרח, בה מתוארת ההתקוממות של קרח ועדתו על משה רבינו ואהרון. ננסה להבין ביחד, בהשראת הפרשה מתוך הפעולה – מה היא מחלוקת טובה, שעושה טוב בעולם, לשם שמים, שסופה להתקיים, ומה היא מחלוקת שגולשת לקווים לא טובים, שאין סופה להתקיים.

פרשת יתרו: שופטי איכות וזמן איכות / רונן לוביץ

חכמי ישראל ודייניו בדורות עברו נזקקו לחיזוקים כדי שידאגו גם לעצמם. כיום עולה לעיתים חשש שקברניטי הציבור דואגים רק לעצמם. זהו כמובן חשש מוגזם, ואין ספק שרוב השופטים והמנהיגים בישראל רואים את טובת הציבור לנגד עיניהם, ועושים עבודתם נאמנה. עם זאת, הקריטריונים למינוי דיינים שעולים מפרשתנו מציבים רף גבוה של ציפיות שעלינו לשאוף אליהן.

משפטנים בכירים דתיים לרבנים הראשיים: פסקו כי מותר לצרף שופטים למניין

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1186550.html


מאת הפנייה לרבנות נעשתה בעקבות דברי חבר מועצת הרבנות ורב העיר חולון, אברהם יוסף, על כך שכל שופט הוא בגדר "מרים יד בתורת משה" ואינו ראוי להצטרף למניין

27.8.2010

שופטי ישראל לרבנות: מותר לנו להיות חזנים בימים הנוראים

בפנייה ששלחו שופטים, אנשי פרקליטות ובעלי תפקידים במשרדי הממשלה, הם קוראים לרבנות הראשית להסתייג מדבריו של הרב אברהם יוסף, שפסק שחייבים להתעלם מקיומם ולא לצרף אותם לשום דבר שבקדושה.
 
26.08.10

השיבה שופטינו כבראשונה / אהרן גרבר

המבקשים להגביל את כוחם של המשפטנים אינם מתנגדים לזכויות אדם או לביקורת שיפוטית, אלא למערכת משפטית שלקחה לידיה סמכויות יתר, והחליפה את נבחרי הציבור באוטוקרטיה בירוקרטית. רק טיפול חירום במערכת האיזונים והבלמים ימנע את הידרדרות שיטת הממשל בישראל אל התהום