נתלים באילנות זרים / יונתן ווינברג

תשתיתו של העולם השמרני-ליברטריאני מנוגדת לכמה מן האתוסים המכוננים של הציונות הדתית: ההקרבה האישית, המעורבות הציבורית והסולידריות החברתית. בניית אליטה אינטלקטואלית חדשה, שמפנה עורף לערכי היסוד שלה, אף מסתכנת באובדן החיבור הטבעי לשכבות רחבות בחברה הישראלית